วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี