กรมการท่องเที่ยวจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านกิจกรรม “ฝ่าวิกฤตโควิดด้วยธุรกิจลานกางเต็นท์”