วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว (กทท.) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) มุ่งเน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคอีสาน ณ ห้องประชุมธนกร มณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์การประชุมและจัดแสดงนานาชาติ จังหวัดอุดรธานี